Ana Sayfa / Kültür / Türkiye Enerji Kaynakları Yönünden Dünyaya Ayak Uyduruyor Mu?

Türkiye Enerji Kaynakları Yönünden Dünyaya Ayak Uyduruyor Mu?

Enerji kaynakları enerji üretimi için gerekli kaynaklardır. Ülkelerin bulunduğu konuma göre enerji kaynakları da farklılık göstermektedir. Bunun yanı sıra Dünyada hali hazırda kullanılan belli başlı kaynaklar vardır. Bunlar yenilenebilir ve yenilenemez olarak ikiye ayrılır.

Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji

Yenilenebilir enerji kaynağı demek kendini doğada sürekli yenileyebilen tükenmeyen ve doğaya zararı olmayan enerji kaynağıdır. Yenilenemeyen enerji kaynağı ise kullandıkça tükenen ve kullanım sırasında doğaya zararlı atık ve gaz oluşturan yakıtlardır.

 

Yenilenebilir.                   Yenilenemez enerji

  • Rüzgâr enerjisi, Kömür,
  • Dalga enerjisi, Petrol,
  • Hidrolik enerjisi, Doğalgaz,
  • Biokütle enerjisi, Nükleer.
  • Güneş enerjisi,
  • Jeotermal enerji.

Dünya ‘da en çok kullanılan enerji kaynağı yenilenemez yani fosil yakıtlardır. Bunların içinde petrol kullanım alanının geniş olmasından dolayı daha çok rağbet görmektedir. Petrolden sonra kömür, doğalgaz ve nükleer enerji  ve az oranda hidrolik enerji kullanılmakta. Doğalgazın çevreyi kirletme oranı daha az olduğundan kullanımında artış gözükmektedir. Kaynak kullanımı dönemsel farklılıklar göstermiştir. Önce kömür ardından petrol son yıllarda doğalgaz ilerideki yıllarda ise alternatif enerji kaynaklarının kullanımı artacaktır.

Peki Türkiye’de Durum Nasıl?

Türkiye ‘de linyit, taşkömürü, asfaltit, ham petrol, doğalgaz gibi fosil kaynaklar bakımından zengin bir ülke. Bunun yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarından hidrolik enerji, jeotermal enerji, güneş enerjisi,  dalga enerjisi, biokütle ve güneş enerjisi bakımından da oldukça elverişlidir.

Dünya ve Türkiye Arasındaki Bağlantı

Petrol rezervinin 50 yıllık ömrü kalması ülkeleri alternatif enerji kaynaklarına yöneltse de petrol hala rağbetini korumakta. Türkiye’de de durum bu şekilde. Enerji olarak İthal doğalgaz, petrol, kömür ve linyit kullanılan Türkiye; Dünya da tercih edilen az maddeden çok enerji üretebilen nükleer enerji için çalışmalar devam etmektedir. Uranyum ve toryum kaynağı bakımından da zengin olması nükleer enerjiyi destekler nitelikte. Bunun yani sıra Dünyada artan doğa örgütlenmesinin sonucunda çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarının kullanımının artması ile Türkiye ‘de yenilebilir enerji kaynakları kullanımına önem vererek kullanımını arttırmaya yönelik çalışmaları devam ediyor ve yayılımı giderek artıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir